Monday, April 27, 2009

Ilmu Ma'rifat Ulama: Syarat jadi Umat Nabi MuhammadMafhum hadith:

Bukan dari umatku sesiapa yang tidak menghormati orang-orang tua,
tidak belas kasih kepada kanak-kanak, dan tidak kenal ulama kami...

tiada syafa'at jika bukan dari umat ini !!

Rindu Kepada Pertemuan di Kolam al-Haudh


mafhum hadith:

Rasulullah Saw bersabda, "Wahai manusia sesungguhnya aku tinggalkan dua perkara yang besar untuk kalian, yang pertama adalah kitabullah (Al-Quran) dan yang kedua adalah 'itrati (keturunan) Ahlulbaitku. Barangsiapa yang berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat selamanya hingga bertemu denganku di telaga al-Haudh."