Monday, May 11, 2009

death: Meeting with Beloved

إن إبراهيم عليه السلام قال لملك الموت إذ جاءه لقبض روحه: هل رأيت خليلا يميت خليله
فأوحى الله تعالى إليه: هل رأيت محبا يكره لقاء حبيبه فقال يا ملك الموت الآن فاقبض
bahwa Nabi Ibrahim as. mengatakan ke­pada Malaikat Maut, ketika datang kepadanya untuk mengambil nyawa­nya:
“Adakah engkau melihat Teman (khalil) itu mematikan temanNya ?”.
Maka ALLAH Ta’ala menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim a.s.:
“Ada­kah engkau melihat Yang Mengasihi itu tidak suka akan bertemu yang kasihiNya?”. Maka Nabi Ibrahim a.s. berkata:
“Hal Malaikat maut! Sekarang maka ambillah nyawa itu!”.

No comments:

Post a Comment