Wednesday, May 27, 2009

Di antara Tanda-tanda Kasih kepada ALLAH.......


ومنها أن لا يتأسف على مما يفوته ما سوى الله عز وجل

ويعظم تأسفه على فوت كل ساعة خلت عن ذكر الله تعالى وطاعته

فيكثر رجوعه عند الغفلات بالاستعطاف والاستعتاب والتوبة

Di antara tanda-tanda kasih hamba kepada ALLAH, ialah:

bahwa ia tidak bersedih atas apa yang luput daripadanya, daripada selain ALLAH ‘Azza wa Jalla. Dan bersangatanlah kesedihan hatinya di atas ke­luputan setiap sa’at yang kosong dari zikir dan ta’at kepada ALLAH Ta’ala. Maka banyaklah kembalinya ketika lalai, kepada ALLAH Ta’ala dengan minta dikasihani, mencela diri dan bertaubat.

fahamilah!

No comments:

Post a Comment